Donorkind vzw

DNA-databank

Waarom een Belgische DNA-databank? | KID-DNA Databank van Fiom in Nederland | Plannen voor een Belgische DNA-databank | Alvast in Nederland aanmelden?

Waarom een Belgische DNA-databank?

Een van de belangrijkste politieke doelstellingen van vzw Donorkind is een wettelijk verbod op anonieme sperma- en eiceldonatie te bekomen. Wanneer er effectief een wetswijziging zou komen die donoranonimiteit opheft, is de kans klein dat dat ook retroactief gebeurt. Donorkinderen die in het anonieme tijdperk geboren werden, zouden dus nog steeds geen informatie kunnen krijgen over hun donor.

Om ook die donorkinderen de kans te geven om verwanten te vinden, pleit vzw Donorkind voor de oprichting van een DNA-databank. Daarin zouden donorkinderen en donoren vrijwillig hun DNA kunnen laten opnemen. Deze databank kan best opgericht worden naar het voorbeeld van de Nederlandse KID-DNA Databank, die beheerd wordt door de organisatie Fiom.

KID-DNA Databank van Fiom in Nederland

In Nederland werd in 2004 de anonimiteit van donoren opgeheven. Om donorkinderen die voordien geboren zijn de kans te geven verwanten te vinden, richtte Fiom in 2010 de KID-DNA Databank op, in samenwerking met het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis te Nijmegen. Donorkinderen en donoren kunnen hierin tegen betaling hun DNA laten opnemen. Bij een match worden de betrokken partijen op de hoogte gebracht, en kan er indien gewenst een ontmoeting volgen. Het hele proces wordt begeleid door een maatschappelijk werker. Sinds de oprichting van de databank schreven al 541 donorkinderen en 233 donoren zich in, en werden al 129 personen gematcht. Daarbij waren 33 donoren en 96 donorkinderen betrokken (cijfers van december 2015).

Plannen voor een Belgische DNA-databank

In ons land buigt de federale regering zich momenteel over de oprichting van een Belgische DNA-databank. NV-A en CD&V, die in 2015 allebei een wetsvoorstel indienden om een einde te maken aan donoranonimiteit, verwerkten daarin ook het plan om een DNA-databank op te richten voor reeds geboren donorkinderen. De federale regering kwam voorlopig echter nog niet tot een consensus.

Ook op Vlaams niveau wordt momenteel nagedacht over de oprichting van een DNA-databank. In 2015 werd in opdracht van minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen een werkgroep afstammingsvragen opgericht. Eerder dat jaar was een expertenpanel samengesteld dat zich diende te buigen over de problematiek van gedwongen adopties in het verleden. In hun eindrapport formuleerde het panel verschillende beleidsaanbevelingen om de slachtoffers van gedwongen adopties erkenning en herstel te geven. Er werden ook verschillende parallellen getrokken met anoniem donorschap. In aanbeveling 4 werd bijvoorbeeld voorgesteld om een DNA-databank op te richten om geadopteerden en hun geboorteouders te helpen elkaar te vinden. Deze databank zou dan meteen ook kunnen dienen om afstammingsvragen van donorkinderen te helpen beantwoorden. Momenteel buigt de werkgroep afstammingsvragen zich over de praktische uitwerking van de verschillende aanbevelingen. Ook zij zijn dus, los van de federale regering, aan het uitzoeken hoe een Belgische DNA-databank tegemoet kan komen aan de afstammingsvragen van donorkinderen en geadopteerden.

Alvast in Nederland aanmelden?

In afwachting van de oprichting van een Belgische databank, kunnen donorkinderen en donoren zich alvast inschrijven in de Nederlandse KID-DNA Databank van Fiom. Hoewel de databank voornamelijk Nederlandse donorkinderen en donoren bevat, staan er intussen ook al enkele Belgen geregistreerd (in april 2016 waren dat 16 donorkinderen en 5 donoren). Eind 2015 werd het eerste Belgische donorkind gematcht met haar donorvader. Het is dus niet helemaal zinloos om je als Belg in Nederland aan te melden. Intussen pleit vzw Donorkind ervoor om voor de Belgische databank dezelfde technologie te gebruiken als Fiom, zodat DNA-profielen later overgezet kunnen worden, zonder dat er opnieuw een DNA-analyse betaald moet worden.

Meer informatie over hoe je je kan aanmelden voor de KID-DNA Databank van Fiom vind je hier.

Wil je op de hoogte gehouden worden van de mogelijke oprichting van een Belgische DNA-databank? Abonneer je dan op onze nieuwsbrief.