Donorkind vzw

Nieuws

Gezocht: volwassen donorkinderen voor focusgroepstudie 20 september 2016

Voor een onderzoek naar de betekenis van genen in het kader van (familie)relaties zijn onderzoekers Kristien Hens (UA) en Astrid Indekeu (KUL) op zoek naar volwassen donorkinderen (18+) die willen deelnemen aan een focusgroep. Een focusgroep is een discussiegroep waar men in groepen van vier tot acht deelnemers discussieert, gedurende maximum twee uur. Deze studie wordt uitgevoerd door de Universiteit Antwerpen, in samenwerking met de KU Leuven. Er is geen vergoeding voorzien, maar u krijgt wel vervoersonkosten terugbetaald. U kan kiezen tussen de volgende data en locaties:

Indien u hier graag aan wil deelnemen, of nog vragen heeft, kan u contact opnemen met kristien.hens@uantwerpen.be of astrid.indekeu@kuleuven.be.

Financiële steun gezocht voor Nederlandse documentaire "Vader Onbekend" 2 augustus 2016

De Nederlandse journalisten Willemijn de Koning en Jorinda Teeuwen maken momenteel een documentaire over donorkinderen, en zoeken hiervoor nog financiële steun via deze crowdfunding-actie.

Met hun documentaire willen ze donorkinderen in kaart brengen en laten zien wat een anonieme donorvader voor hen betekent, en wat voor mogelijkheden zij hebben hem te leren kennen. Verschillende donorkinderen vertellen over hun situatie, en sommigen worden gevolgd in hun zoektocht naar hun donorvader. Ook gaan ze langs bij fertiliteitscentra en de Fiom KID-DNA Databank. Daarnaast brengen ze ook een bezoek aan buurland België, waar ze spreken met vzw Donorkind.

Hierbij doen wij een warme oproep om dit project te steunen, zodat we volgend jaar hopelijk het eindresultaat kunnen bekijken!

Boekvoorstelling "Anders en toch gewoon: Families na donorconceptie" op 22 mei 7 april 2016

Op 22 mei 2016 stelt dr. Astrid Indekeu haar nieuwe boek "Anders en toch gewoon: Families na donorconceptie" voor in Herent. Het boek gaat in op de meest gestelde vragen van (wens)ouders die hun gezin vormden na eicel-, sperma-, of embryodonatie. Het boek heeft aandacht voor alle levensfasen die een gezin doorloopt: van ouders met een kinderwens tot een gezin met volwassen kinderen. Het boek richt zich niet alleen tot donorgezinnen, maar bevat ook nuttige informatie die zowel professionele hulpverleners als familie en vrienden kan helpen om inzicht te krijgen in de leefwereld en ervaringen van het gezin.

Alle geïnteresseerden zijn welkom. Meer details m.b.t. tijdstip, locatie en inschrijving vind je in de officiële uitnodiging. Hopelijk tot dan!

Belgisch donorkind vindt donorvader via Nederlandse DNA-databank 16 maart 2016

Bijzonder nieuws: voor de eerste keer heeft een Belgisch donorkind haar donorvader kunnen vinden via de Nederlandse KID-DNA Databank van Fiom.

We hopen dat deze match hoop kan geven aan andere donorkinderen die hun volledige afkomst willen kennen, en dat het andere donoren mag aanzetten om zich ook te registreren. In afwachting van de oprichting van een Belgische DNA-databank kunnen donorkinderen en donoren alvast terecht in Nederland bij Fiom. Als vzw pleiten wij ervoor om de toekomstige Belgische databank qua technologie af te stemmen op de Nederlandse, zodat DNA-profielen later overgezet kunnen worden, zonder dat er een nieuwe DNA-analyse betaald moet worden.

Lees hier ons volledige persbericht.

Bekijk hier het item van 16 maart uit het Journaal op één, alsook het bijhorend studiogesprek met Phara De Aguirre.

Lees hier de persoonlijke getuigenis van het Belgische donorkind dat gematcht werd met haar donor. De getuigenis van de donor vind je hier.

Lees hier alles over de Nederlandse en toekomstige Belgische databank.

Ledenbijeenkomst 20 maart 2016 11 maart 2016

Op zondag 20 maart 2016 organiseren we een nieuwe ledenbijeenkomst voor donorkinderen in Antwerpen. We komen samen om 14u. Wil je er graag bij zijn of heb je nog vragen? Mail dan naar info@donorkind.be. Dan bezorgen we je meer details over de locatie van de bijeenkomst. Hopelijk tot dan!

Fiom brengt voorlichtingsboek 'Beginnen bij het begin' uit 7 december 2015

Wanneer en hoe vertel je je kind dat het is verwekt via sperma-, eicel- of embryodonatie? Om ouders van donorkinderen hierbij te helpen, heeft Fiom het boek 'Beginnen bij het begin' uitgegeven.

Het boek is gebaseerd op het voorlichtingsmateriaal 'Telling and talking' van Olivia Montuschi (Donor Conception Network). Dit werd aangevuld met de kennis en hulpverleningservaring van Fiom rond adoptie, donorconceptie en afstammingsvragen.

Meer informatie vind je op de website van Fiom, waar je het boek ook kunt bestellen.

Ledenbijeenkomst 13 december 2015 27 november 2015

Op zondag 13 december 2015 organiseren we nog eens een ledenbijeenkomst in Antwerpen. We komen samen om 14u. Ook deze keer kiezen we ervoor om de bijeenkomst enkel voor donorkinderen open te stellen.

Ben je donorkind, en wil je graag eens van gedachten wisselen met andere donorkinderen? Meld je dan aan door een mailtje te sturen naar info@donorkind.be. Ongeveer een week voor de bijeenkomst bezorgen we je de nodige details over de locatie. Hopelijk tot dan!

Werkgroep afstammingsvragen i.o.v. Jo Vandeurzen 30 september 2015

Eerder dit jaar werd door minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG) Jo Vandeurzen een expertenpanel opgericht dat zich diende te buigen over de problematiek van gedwongen adopties in het verleden, die vorig jaar door vzw Mater Matuta onder de aandacht werd gebracht. Het expertenpanel diende te onderzoeken hoe men de slachtoffers van gedwongen adopties kan helpen om erkenning en herstel te verkrijgen, en welke beleidsaanbevelingen geformuleerd kunnen worden voor de toekomst. Het eindrapport van dit panel kan je hier integraal lezen.

Interessant is dat doorheen het rapport verschillende parallellen worden getrokken met anoniem donorschap. In aanbeveling 4 wordt bijvoorbeeld voorgesteld om een DNA-databank op te richten om geadopteerden en hun geboorteouders te helpen elkaar te vinden. Deze databank zou dan meteen ook kunnen dienen om afstammingsvragen van donorkinderen te helpen beantwoorden.

Intussen werd er een werkgroep afstammingsvragen opgericht die de praktische uitwerking van de aanbevelingen verder dient te concretiseren. Hun streefdatum hiervoor is het voorjaar van 2016. Op vraag van de werkgroep bezorgde vzw Donorkind intussen ook haar standpunten en verwachtingen over hun werking.

Ledenbijeenkomst 2 augustus 2015 25 juli 2015

Op zondag 2 augustus organiseren we nog eens een ledenbijeenkomst, die deze keer zal doorgaan in Antwerpen. We starten om 14u. In tegenstelling tot de vorige edities, houden we deze bijeenkomst exclusief voor donorkinderen. De aanwezigheid van (wens)ouders en donoren is uiteraard heel fijn en verrijkend, maar sommige donorkinderen ervaren dan toch een zeker geremdheid om helemaal vrijuit te spreken over wat hen bezighoudt. Daarom stellen we deze bijeenkomst eens enkel open voor donorkinderen.

Ben je donorkind, en wil je graag eens van gedachten wisselen met andere donorkinderen? Meld je dan aan door een mailtje te sturen naar info@donorkind.be, en dan bezorgen we je meer details over de locatie. Hopelijk tot dan!

Gezocht: gewezen spermadonoren voor deelname aan wetenschappelijk onderzoek 21 mei 2015

Ben je vroeger spermadonor geweest in een erkende Belgische fertiliteitskliniek of artsenpraktijk (laatste donatie minimum 2 jaar geleden) en ben je bereid je ervaringen te delen tijdens een individueel interview? Dan ben je de genkipte kandidaat om deel te nemen aan het onderzoek van dr. Leen Bastiaansen (Thomas More Antwerpen). Aan de hand van diepte-interviews wil zij in kaart brengen hoe spermadonoren na meerdere jaren terugblikken op hun donaties. Voor meer informatie, stuur vrijblijvend een mail naar leen.bastiaansen@thomasmore.be.

N-VA en CD&V willen een einde maken aan donoranonimiteit 15 mei 2015

Na het wetsvoorstel van Sabien Lahaye-Battheu en Ine Somers (Open Vld) om anonieme sperma- en eiceldonatie uit te breiden met verscheidene niet-anonieme opties, kwamen afgelopen week ook Valerie Van Peel (N-VA) en Els Van Hoof en Sonja Becq (CD&V) met eigen wetsvoorstellen naar buiten.

Beide partijen zetten het recht van donorkinderen op afstammingsinformatie resoluut op de eerste plaats, door strikt anonieme sperma- en eiceldonatie definitief naar het verleden te verwijzen. Beide partijen hebben zich voor de uitwerking van hun wetsvoorstellen grotendeels gebaseerd op het systeem dat in Nederland gehanteerd wordt. Meer informatie over hun respectievelijke wetsvoorstellen vind je hier (N-VA) en hier (CD&V).

Hoorzitting over donoranonimiteit in de Kamercommissie Volksgezondheid 1 maart 2015

Op 24 februari 2015 vond in de Kamercommissie Volksgezondheid een hoorzitting plaats over het wetsvoorstel van Open Vld, dat naast anonieme sperma- en eiceldonoren, ook ruimte wil voorzien voor verschillende types niet-anonieme donoren. De keuze ligt hierbij volledig bij de wensouders en de donoren.

Tijdens de hoorzitting kwamen verschillende experts en belangenverenigingen aan het woord. Ook vzw Donorkind (vertegenwoordigd door Jacinta Agten) bracht haar commentaren op het wetsvoorstel naar voren. Er gingen verrassend veel stemmen op om het recht van het kind op afstammingsinformatie te garanderen, en de ouders en donoren hier dus geen vrije keuze in te laten.

Het is nu spannend afwachten wat er verder met het wetsvoorstel zal gebeuren. Een positieve uitkomst van de hoorzitting was alvast dat het thema donoranonimiteit weer uitgebreide media-aandacht kreeg (zie o.a. De Standaard, Radio 1).

Ledenbijeenkomst 8 maart 2015 14 februari 2015

Op 8 maart 2015 organiseren we weer een ledenbijeenkomst. Deze keer komen we samen in Gent, vanaf 15u. Zowel nieuwe leden als oude bekenden zijn welkom! De bedoeling van onze ledenbijeenkomsten is steeds om elkaar (beter) te leren kennen en ervaringen uit te wisselen, maar ook om te brainstormen over de verdere toekomst van de vzw.

Wil je er graag bij zijn, of heb je nog vragen? Mail naar info@donorkind.be! Ben je nog geen lid, maar wil je er wel graag bij zijn? Lid worden kan nog steeds door het registratieformulier in te vullen.

Hopelijk tot dan!

Ledenbijeenkomst 14 december 2014 2 december 2014

Op 14 december 2014 organiseren we vanaf 15u een ledenbijeenkomst in Antwerpen. Het doel van deze bijeenkomst is om elkaar te leren kennen en ervaringen uit te wisselen, maar ook om te brainstormen over de verdere toekomst van de vzw.

Wil je er graag bij zijn, of heb je nog vragen? Mail naar info@donorkind.be! Ben je nog geen lid, maar wil je er wel graag bij zijn? Lid worden kan nog steeds door het registratieformulier in te vullen.

Hopelijk tot dan!

Terugblik conferentie 'Recht op Roots' 21 november 2014

Op 20 november vond in Amsterdam de conferentie 'Recht op Roots' plaats. Het centrale thema van de conferentie was 'afstammingsvragen', dat vanuit verschillende invalshoeken benaderd werd. Op de website van de congresorganisator Fiom kan je een uitgebreide terugblik vinden, met foto's, filmpjes en verslagen.

Donor Offspring Europe (DOE) 23 augustus 2014

Deze maand werd Donor Offspring Europe (DOE) opgericht, een nieuwe koepelorganisatie van Europese belangenverenigingen voor donorkinderen. Naast organisaties uit o.a. Nederland, Duitsland en Frankrijk, is ook vzw Donorkind lid van DOE! Neem zeker eens een kijkje op de DOE-website.

Informatie-/debatavond "Informatie over de donor" 21 augustus 2014

Op 27 augustus organiseren we samen met de vzw Donorfamilies een informatieavond over donoranonimiteit/donorinformatie. De avond start om 19u en vindt plaats in Antwerpen. Er zal een kleine toegangsprijs gevraagd worden om de kosten van de gehuurde zaal te helpen dekken.

Wat zou informatie over de donor kunnen betekenen, en wat (mogelijk) niet? Welk belang hechten ouders hieraan, en hoe kijken de kinderen hier tegenaan? Vragen zoals deze zullen worden voorgelegd aan een panel van ervaringsdeskundigen (ouders, donorkinderen) en experts ter zake (prof. Petra De Sutter, prof. Jean-Jacques Cassiman, prof. Ken Daniels). De bedoeling van het panelgesprek is om de aanwezigen verschillende visies en stof tot nadenken aan te reiken. Zowel donorkinderen als (wens)ouders en andere betrokkenen zijn welkom.

Inschrijven kan door een mailtje te sturen naar info@donorkind.be. Na inschrijving ontvang je verdere details via e-mail. Hopelijk tot dan!

Lid worden van vzw Donorkind 1 december 2013

Vanaf vandaag kunt u officieel en gratis lid worden van vzw Donorkind. Door lid te worden maakt u kenbaar dat u onze missie en visie steunt. Hierdoor krijgen wij meer zicht op de omvang van onze achterban en kunnen wij in de toekomst hopelijk een krachtigere stem laten klinken in publiek en politiek debat. Lid worden kan eenvoudigweg door ons registratieformulier in te vullen. Alle verstrekte gegevens worden uiteraard vertrouwelijk behandeld. Alvast bedankt voor uw steun!!

Onze eerste activiteit voor donorkinderen! 3 september 2013

Op zaterdag 28 september organiseert vzw Donorkind in samenwerking met psycholoog Astrid Indekeu (KULeuven) een informatie- en ontmoetingsdag voor donorkinderen in Brussel. Om 14u starten we met een reeks lezingen door vzw Donorkind, Astrid Indekeu, prof. Ken Daniels en Ties Van der Meer. Aansluitend is er de gelegenheid om bij een glas na te praten en andere donorkinderen te ontmoeten. Op onze flyer vind je meer details over de inhoud van het programma, de verschillende sprekers, en hoe je je kan inschrijven. Hopelijk tot dan!

Debat over anonimiteit bij spermadonatie 3 september 2013

Op woensdag 18 september om 20u organiseert het Humanistisch Verbond Gent een debat over anonimiteit bij spermadonatie. Jacinta vertegenwoordigt de stem van vzw Donorkind. Het debat vindt plaats in het Geuzenhuis in Gent en is toegankelijk voor alle geïnteresseerden.

Infonamiddag voor donorgezinnen 1 september 2013

Op zondag 29 september organiseert een groep (wens)ouders in samenwerking met psycholoog Astrid Indekeu (KULeuven) een infonamiddag voor (toekomstige) ouders van donorkinderen. Professor Ken Daniels (Nieuw-Zeeland), expert op vlak van counseling bij donorgezinnen, draagt vanuit zijn jarenlange ervaring als hulpverlener en onderzoeker ook bij aan deze namiddag. Meer informatie over locatie, programma en inschrijving vind je op deze flyer.

Lezing over donorkinderen 23 augustus 2013

Op zaterdag 24 augustus 2013 geeft Jacinta (bestuurslid vzw Donorkind) een lezing over donorkinderen en hun recht op roots. Deze lezing wordt georganiseerd door Vormingplus Oost-Brabant en vindt plaats in Hever. Meer informatie en mogelijkheid tot inschrijven vind je hier. Iedereen is van harte welkom!

Koppen XL: heruitzending 'Recht op roots' 13 juni 2013

Op donderdag 8 juni 2013 werd in Koppen XL een verkorte versie uitgezonden van de Panorama-reportage 'Recht op roots'. Deze uitzending leidde opnieuw tot heel wat inschrijvingen op onze nieuwsbrief en Facebookpagina. Ook in de pers (De Morgen en De Standaard) verschenen er weer enkele krantenartikels over het thema anonieme donatie.

GDL: Dossier donorkinderen 18 april 2013

Het april-meinummer van GDL (voorheen Goedele) magazine bevat een uitgebreid artikel over donorkinderen, geschreven door journaliste Laura Van Bouchout. Ons jongste bestuurslid getuigde onder de naam 'Lore'. Het artikel kan je hier lezen.

Donorkind vzw 6 maart 2013

Donorkind vzw is eindelijk een officiële organisatie! Onze statuten zijn vanaf vandaag te raadplegen in het Belgisch Staatsblad. In tegenstelling tot wat we eerder berichtten, worden we geen 'stichting' maar een 'vzw'. We hadden graag een naam gehad analoog aan die van Stichting Donorkind Nederland, maar in België bleek een stichting toch net iets anders in te houden dan in Nederland. Vandaar dat we uiteindelijk kozen voor een vzw als organisatievorm.

Facebook 8 februari 2013

We hebben nu ook een Facebookpagina. 'Liken' en 'sharen' is de boodschap!

Panorama: Recht op roots 20 december 2012

Vanavond zendt Canvas in Panorama 'Recht op roots' uit, een reportage over donorkinderen en hun zoektocht naar erkenning, gerechtigheid en identiteit. Zit je naar aanleiding van deze reportage met vragen, en worden deze op onze website nog onvoldoende beantwoord, aarzel dan niet om ons te contacteren via info@donorkind.be. Wij helpen je dan graag verder.

Welkom op www.donorkind.be 19 december 2012

Met enige trots kunnen we melden dat in de zeer nabije toekomst 'Stichting Donorkind België' het levenslicht zal zien, een organisatie die zich inzet om de belangen van Belgische donorkinderen te verdedigen. In afwachting daarvan wordt vandaag de website gelanceerd, zodat u alvast kan kennismaken met wat wij als organisatie willen betekenen. Van zodra alle formaliteiten vervuld zijn om van 'Stichting Donorkind België' een officieel erkende rechtspersoonlijkheid te maken, zal de hoofding van de website hieraan aangepast worden.